Дори и временното отслабване помага за здравето на сърцето

30.05.2014

Отслабването по всяко време на живота – дори когато не е поддържано впоследствие – си струва усилията, тъй като може да има дългосрочни сърдечно-съдови ползи, показва уникално 60-годишно епидемиологично проучване.

 

По време на проучването е изучаван ефектът от промените в теглото на хората по време на техния живот – влиянието на БМИ върху сърдечно-съдовите рискови фактори и дебелината на каротидната интима медия (cIMT) към 60-64 годишна възраст.

 

Колкото по-рано затлъстеят хората, толкова по-лош е сърдечно-съдовият рисков профил: по-висока честота на диабет, увеличено систолно артериално налягане, по-голяма cIMT, по-високи нива на лептина и по-ниски нива на адипонектина.

 

Обаче за хората, които отслабнат достатъчно, за да намалят категорията БМИ (напр. ако от затлъстяване преминат към наднормено тегло и от наднормено към нормално) през 30-те, 40-те или 50-те си години, дори ако след това възстановят наднорменото си тегло – имат cIMT в късна възраст с 0.034 мм по-малка от хората, които са били винаги с наднормено тегло или затлъстяване.

 

Тази промяна е причина за почти 9 % по-ниска честота както за инсулт, така и за миокарден инфаркт, считат авторите.

 

"Сърдечно-съдовите ползи от отслабването в зряла възраст са очевидни, независимо кога е настъпило и дали е поддържано впоследствие. Необходимо е да се инициират промени в нормативната уредба на общесвеното здраве за предпазване и контрол на теглото за хората с наднормено тегло и затлъстяване във всички възрасти" – са изводите на авторите.

 

Резултатите са публикувани на 21.05.2014 г. в Lancet Diabetes & Endocrinology от Charakida, PhD of University College London, United Kingdom и колектив.

 

Уникално 60-годишно епидемиологично проучване: дебелите хора имат 2.5 пъти по-висок риск за диабет.

 

Излишната телесна мазнина е свързана с повишен риск от диабет тип 2 и хипертония при възрастните и с прогресия на артериалната болест. Отслабването е асоциирано с подобрени сърдечно-съдови рискови фактори, макар и не задължително с намаляване на сърдечно-съдовите събития. Освен това, повечето хора с наднормено тегло и затлъстяване, които са отслабнали, след това възстановяват теглото си.

 

Изследването на родените през 1946 г. във Великобритания е предоставило уникална възможост да се оцени влиянието на затлъстяването в зряла възраст върху сърдечно-съдовите рискови фактори и cIMT в късна възраст.

 

Националната репрезентативна извадка включва 5362 бебета, родени през 1946 г. в Англия, Шотландия и Уелс. Настоящото проучване включва 1273 от 2856 участници на възраст 60 до 64 години, включени в проучването.

 

БМИ е бил оценен в детството (на възраст 2, 4, 6, 7 и 11 години) и в зряла възраст (на възраст 36, 43, 53 и 60-64 години). Те са имали множествени сърдечно-съдови рискови фактори, оценени в зряла възраст, включително cIMT – неинвазивно изследване на прогресията на атеросклерозата и свързаните с нея сърдечно-съдови събития – на възраст 60-64 години.

 

Хората с наднормено тегло и затлъстяване са се увеличавали с напредването на възрастта. На 36-годишна възраст 27 % от включените в проучването са били с наднормено тегло или затлъстяване, докато към 60-64 годишна възраст 67 % са били в тези категории. От децата, които са били с наднормено тегло и затлъстяване, 67 % са останали в тези категории и като възрастни.

 

Само 15 % от участниците в проучването са намалили теглото си по време на живота си, и само 2 % са успяли да задържат теглото си на по-ниското ниво.

 

Към 60-64 годишна възраст, в сравнение с лицата с нормално тегло, хората с наднормено тегло или затлъстяване са имали повишена концентрация на инфламаторните маркери, лептина, хемоглобин А1с, по-високо систолно и диастолно артериално налягане и 2.48 пъти по-висок риск от диабет тип 2.

 

Намаляването на категорията на БМИ, дори когато не е задържана във времето, е било свързано с намаляване на cIMT и подобряване на сърдечно-съдовия рисков профил.

 

Ползите за сърцето са подобни на спирането на тютюнопушенето

 

Това е едно от малкото епидемиологични проучвания, които обхващат почти целия човешки живот.

 

Разпространението на наднорменото тегло и затлъстяването в тази извадка е сходно на разпространението в САЩ и други западни страни и илюстрира как излишното телесно тегло сега е най-големият проблем за публичното здраве.

 

Други проучвания са показали, че при пациентите с диабет увеличаването на БМИ обичайно се свързва с повишен риск за ССЗ и че рискът е особено висок при хората с БМИ над 35 мг/кв. м.

 

"Въпреки, че дори и временното отслабване показва трайни ползи за сърдечно-съдовото здраве, това проучване подчертава необходимостта да се профилактира покачването на теглото предимно в 30-те и 40-те години.  Това е по-важно от отслабването, защото щом веднъж индивидът е затлъстял, той по-лесно може да свали килограмите веднага след  затлъстяването, отколкото след като години наред е бил с наднормено тегло. Отслабването и поддържането на теглото трябва да бъдат улеснени от публични здравни кампании, включващи обучителни послания за населението и чрез увеличаване на професионалната помощ и съвети от лекари, медицински сестри и диетолози. Нещо повече – законодателството в областта на общественото здраве е необходимо да се промени, за да се промени обкръжаващата среда така, че да се намали достъпът до храни, предизвикващи затлъстяване и да се улеснят и стимулират здравословните избори на храна." – считат авторите.

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад