Детският страбизъм е пряко свързан с рефракционните аномалии

03.12.2011

Резултатите от популационно проучване, публикувано в ноемврийския брой на Ophthalmology, показват, че има строга зависимост между тежките рефракционни аномалии и разпространението на детския страбизъм.

 

След рандомизация по множество критерии, включително пол, расова принадлежност, възраст на майката, образование на отглеждащия детето, доходи, пушене или прием на алкохол по време на бременност, кърмене, фамилна анамнеза за страбизъм, наличие или липса на амблиопия, изследователите установили, че децата с хиперметропия от +5.00 и повече диоптъра имат 122 пъти по-висок риск да развият страбизъм в сравнение с тези, които имат между +0.00 и +1.00 диоптъра.

 

Проучването обхваща 9970 деца на възраст 6 до 72 месеца, включени в Multi-Ethnic Pediatric Eye Disease Study (Южна Каролина) и в Baltimore Pediatric Eye Disease Study (Балтимор, Мериленд).

 

Установена е строга зависимост межту тежестта на хиперметропията и наличието на страбизъм, като за децата с +1.00 до +2.00 относителният риск е бил 1.81, докато за децата с повече от  +5.00 относителният риск е бил 122.44. Астигматизмът също е показал подобна зависимост – относителният риск за децата  с по-малко от 0.5 D е бил 0.85, докато при астигматизъм с диоптър повече от 2.5 рискът нараства до 5.88.

 

Други фактори, независимо свързани с развитието на страбизъм, са били: преждевременно раждане (риск 4.43), пушене на майката по време на бременност (риск 2.04), възраст 48 до 72 месеца (риск 7.94), анизометропия 1.00 или повече (риск 2.03), женски пол (риск 1.62).

 

Въз основа на резултатите от проучването, авторите препоръчват рефракционните аномалии трябва да бъдат установявани и лекувани рано. Необходими са допълнителни изследвания, които да потвърдят предиктивната стойност на некоригираните рефракционни аномалии и да докажат потенциалната полза от ранното лечение.

 

Превод:  НСОПЛБ

< Назад