Choosing wisely - материали за пациенти

Изследване на костна плътност - Кога имате нужда от него и кога не?

05.03.2013

Информация за пациенти, разясняваща ползите и рисковете от изследването на костна плътност, и съвети на Consumer Reports за здрави кости