Четири здравословни навика забавят прогресията на атеросклерозата и намаляват риска от смърт

07.06.2013

Здравословният начин на живот - да не пушим, да се храним правилно, да имаме ежедневна физическа активност и здравословно тегло - е свързан с по-малка честота на отлагане на калций в коронарните артерии, както и със забавяне на прогресията на калциевите натрупвания в коронарните артерии, измерено за 3-годишен период – показват резултатите от ново проучване.

 

Най-важният извод от проучването е, че колкото по-висок е скорът на здравословния начин на живот, толкова по-нисък е рискът от смъртност, съобщават изследователите в публикацията на своето съобщение в American Journal of Epidemiology на 4.06.2013 г.

 

Всеки знае, че здравословните навици са най-важните фактори, които могат да ви предпазят от заболяване на сърцето.” – казва д-р Haitham Ahmed (Johns Hopkins Hospital, Baltimore). „Но ние не знаем кои от тези навици са най-важни и как точно те предпазват от прогресия на заболяването с годините”.

 

Проучването включва 6229 американци на възраст от 44 до 84 години, участници в Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). Всички участници са попълнили въпросник за начина на живот, като са оценени отговорите на следните въпроси:  придържане към средиземноморската диета;  навици за двигателна активност (постигане на 150 минути умерена физическа активност седмично);  индекс на телесна маса;  статус по отношение на тютюнопушенето. По една точка е оценен всеки здравословен навик. Така всеки участник е получил скор от 0 до 4.

 

Пациентите са подложени на скрининг за натрупване на калций в коронарните артерии в началото на проучването и след средно 3.1 години.

 

Само около  2 % от участниците са покрили всичките 4 критерия за здравословен начин на живот. Средната годишна прогресия на калция в коронарните артерии е била 25 Агастон* точки годишно при скор 0; 20 точки годишно при скор 1; 18 точки годишно при скор 2 и 3; 14 точки годишно при скор 4. След съобразяване с вариабилността в началото на изследването,  както и с годините между двете изследвания, годишното забавяне на прогресията на атеросклерозата в сравнение с участниците със скор 0 е било 3.5 точки годишно при скор 1; 4.2 точки годишно при скор 2; 6.8 точки годишно при скор 3 и 11.1 точки годишно при скор 4.

 

Намалява рискът от смърт

В клиничната практика, здравословният начин на живот е свързан със сигнификантна редукция в смъртността от всички случаи и с по-нисък риск от коронарна сърдечна болест. Хората, които имат всичките четири здравословни навика, имат около 80 % по-нисък риск от смърт от тези без здравословни навици.

 

"Ползите са кумулативни, което означава, че колкото повече са здравословните навици, толкова по-добре” – коментира д-р Ahmed. „Ако поддържате нормално тегло и се храните здравословно, но не се движите, това означава, че можете да подобрите здравето си, ако добавите и двигателната активност към вашите навици.”

 

От изследваните навици пушенето е било най-вредно. „Ако се движите, храните се здравословно и поддържате нормално тегло, но пушите, вие все още сте в по-лошо състояние от хората, които не правят нищо друго правилно, но не пушат. Това наистина подчертава колко важно е да не се пуши. Това вероятно е най-доброто нещо, което можете да направите за вашето здраве”

 

Д-р Ahmed отбелязва, че здравословните навици, измерени сред участниците в МЕSА, могат да бъдат повлияни с много малки разходи за индивида и за системата на здравеопазване. „Не можеш да промениш фамилната си анамнеза или възрастта си, но можеш да започнеш да се движиш още днес, и да започнеш да променяш храненето си още днес” – е посланието на д-р Ahmed. „Всички тези интервенции ни струват много малко или нищо и са 100 % в наши ръце. Нашите пациенти имат възможността да контролират своето собствено здраве и благополучие”.

 

* Агастон скор – оценка на натрупването на калций в коронарните артерии чрез измерване на плътността и разпространението на калциевите отлагания на коронарните съдове на компютърни томографски „срезове”

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад