Бързият растеж в кърмаческа възраст е свързан с аутизъм

09.10.2011

Акцелерираният растеж в първата година от живота при момчетата може да бъде свързан с разстройства от групата на аутизма, показва проучване, публикувано в октомврийския брой на  Archives of General Psychiatry.

 

Ретроспективно проучване показва, че момчетата с аутизъм са сигнификантно по-високи, тежат повече и имат по-голяма обиколка на главата на 1 година в сравнение с децата без аутизъм.

 

Най-големите  момчета  в групата с аутизъм е със сигнификантно по-тежко засягане на социалните функции и по-леки адаптивни възможности към 2-годишна възраст, в сравнение със стандартната група. Увеличената обиколка на главата строго корелира с увеличените размери на скелета, като вероятно това вероятно е част от по-общ синдром.

 

Въпреки резултатите от проучването, авторите считат, че акцелерираният растеж не трябва да бъде диагностичен маркер за аутизъм, но трябва да бъде насока за по-нататъшни изследвания на детето за генетични аномалии, свързани с бързия растеж.

 

Авторите направили ретроспективно проучване на 129 деца, от които 64 с аутизъм и подобни разстройства, 34 с первазивни разстройства на развитието, 13 с изоставане в интелектуалното развитие, 18 с други разстройства в развитието, както и на 55 деца с типично развитие като контролна група. Сравнявани били данните за ръст, тегло и обиколка на главата до навършването на 2 години, като на тази възраст била направена оценка на социалните, говорните и когнитивните функции на децата.

 

Резултатите показват, че децата с аутизъм и подобни разстройства са сигнификантно по-високи още на 5-месечна възраст, тежат сигнификантно повече на 11 месеца и имат сигнификантно по-голяма обиколка на главата към 10-ия месец от живота си в сравнение със здравите деца. Тези разлики се заличават към 24-ия месец от живота.

 

Необходими са допълнителни проучвания не само върху развитието на нервната система,  но и за развитието на скелетния растеж при децата с аутизъм – считат авторите.

 

Превод: НСОПЛБ

 

< Назад