Болките в гърлото при млади хора може да са проява на сериозно заболяване

28.02.2015

Болките в гърлото при лица от 15 до 30 години, които имат отрицателен тест за стрептококи, могат да са проява на сериозна инфекция с Fusobacterium necrophorum, според проучване, публикувано на 17.02.2015 г. в Annals of Internal Medicine.

 

В тази възрастова група фарингитът, причинен от Fusobacterium necrophorum, е бил по-чест от фарингита, причинен от бета-хемолитичен стрептокок. Заболеваемостта и смъртността могат да са по-високи поради усложнения, като перитонзиларен абсцес и потенциално фатален тромбофлебит на вътрешната сънна артерия.

 

„Скорошни проучвания в Европа са установили, че Fusobacterium necrophorum, облигатен грам-негативен анаеробен бацил, причинява приблизително 10 % от ендемичните фарингити при подрастващи и младежи“ – пише д-р Robert M. Centor от University of Alabama в Birmingham. „Fusobacterium necrophorum е също така най-честият причинител на перитонзиларен абсцес в тази възрастова група и основна причина за синдрома на Lemierre, който започва няколко дни след началото на болката в гърлото с развитието на супуративен тромбофлебит на вътрешната сънна артерия с последващи метастатични супуративни огнища (най-често в белия дроб, мозъка и ставите).“

 

Към момента, ръководствата за поведение при фарингит са разработени само за бета-хемолитични стрептококови инфекции. Поради това авторите са си поставили за цел да оценят разпространението на фарингита, причинен от F. necrophorum, Mycoplasma pneumoniae и бета-хемолитични стрептококи от групите А, С и G, както и да оценят клиничните прилики между фарингитите, причинени от F. necrophorum и бета-хемолитични стрептококи.

 

Проучването е извършено върху група от 312 ученици и студенти на възраст от 15 до 30 години, които са потърсили помощ в университетските поликлиники по повод на болки в гърлото, и 180 асимптоматични студенти.

 

Данните от полимеразо-верижната реакция от фарингеални проби показват, че 20.5 % от пациентите и 9.4 % от асимптоматичните студенти са били положителни за F. necrophorum. Бета-хемолитични стрептококи от група А са намерени в 10.3 % от пациентите и 1.1 % от асимптоматичните студенти; бета-хемолитични стрептококи от група С и G са открити при 9 % от болните и 3.9 % от асимптоматичните; M. Pneumoniae е открит при 1.9 % от болните и 0 % при асимптоматичните.

 

Изследователите са оценили наличието на анамнеза за фебрилитет, кашлица, прроблеми с гълтането и увеличени лимфни възли и тонзили. По-високия скор е бил свързан с по-висока честота на инфекция с F. necrophorum и бета-хемолитични стрептококи от групите А, С и G. Пациентите със скор от 2 до 4 са имали бактериален фарингит почти 2 пъти по-често от пациентите със скор 0 и 1.

 

Данните от проучването показват, че заболеваемостта от фарингит, причинен от F. necrophorum при лица от 15 до 30 години е по-висока от заболеваемостта от стрептококов фарингит. Клиничната проява на фарингита в двата случая е подобна.

 

Най-големият проблем в качеството на лечението на фарингитите е, че лекарите преценяват неусложнения фарингит като усложнен. Авторите препоръчват на лекарите да не забравят, че  стрептококите причиняват фарингит в 10 % от възрастните. Препоръчва се използването на критериите на Centor, селективно да се използват бързи антигенни тестове за стрептококи, да се лекуват с антибиотици само пациентите, при които вероятността от бактериален фарингит е голяма, и в повечето случаи да се предписват антибиотици от пеницилиновата група.

 

Критерии на Centor:

  1. Анамнеза за фебрилитет;
  2. Тонзиларни ексудати;
  3. Увеличени лимфни възли в предна шийна област;
  4. Липса на кашлица;
  5. Възраст:
  • Под 15 г – да се добави 1 точка
  • Над 44 г – да се извади 1 точка.

Скорът може да варира  от -1 до +5 точки.

Поведение при фарингит в зависимост от скора:

  • -1, 0 или 1 точки – не е необходимо антибиотично лечение (риск от бактериална инфекция под 10 %)
  • 2 или 3 точки – препоръчва се микробиологично изследване и лечение при положителен резултат (риск от бактериална инфекция 20-32 %)
  • 4 или 5 точки – препоръчва се емпирично лечение с антибиотик (риск от бактериална инфекция 56 %)

< Назад