Бактериални спори предизвикват силен антитуморен отговор

16.08.2014

Много ранни резултати показват, че инжектирането на спори от анаеробни бактерии директно в тумора водят до значим антитуморен отговор с токсични ефекти, ограничени в рамките на тумора. Обещаващите резултати при кучета са довели до опит за лечение на един пациент.

 

Съобщението е публикувано в броя на Science Translational Medicine от 13 август 2014 г.

 

Clostridium novyi  се намира в почвата и се размножава в бедна на кислород среда, което означава, че може да бъде използван за разрушаване на  туморните клетки, нуждаещи се от много кислород, които са трудни за лечение чрез химиотерапия и лъчетерапия.

 

От предклиничните изследвания е известно, че Clostridium novyi  действа във всеки тумор, който расте по-бързо от васкуларизацията и има хипоксични и некротични области” – обяснява Verena Staedtke, MD, PhD, невроонколог в Johns Hopkins Kimmel Cancer Center в Baltimore, Maryland. „Тъй като Clostridium novyi   се инжектира в състояние на спори, той може да се развие само в среда, бедна на кислород, и в некротични области. При размножаването си бактериите произвеждат субстанции, които лизират тумора и го убиват. Процесът е високоспецифичен за туморната тъкан и не се разпространява в нормалните тъкани около тумора, което прави този вид лечение високо специфично.”

 

Екипът е използвал модифициран вид на бактерия - C novyi-NT, при която е отстранен генът за продукцията на един от токсините, с което терапевтичната употреба е станала по-безопасна. Подходът е тестван при 16 кучета със спонтанно възникнали солидни тумори.

 

Всяко куче е получило поне 1 цикъл на лечение с C novyi-NT, което представлява еднократна интратуморна инжекция. Кучетата, получили повече от 4 цикъла на лечение с 1-седмичен интервал между циклите са получили най-добър отговор към 21-ия ден от проучването.

 

Отговорът на лечението е бил проследим при 14 от 16-те кучета. При 3 от тях е имало пълен отговор, при 3 – частичен отговор, при 5 – стабилизиране на състоянието и при 3 – прогресия на заболяването.

 

Изследователите са били толкова окуражени от получените при кучетата резултати, че са решили да тестват метода при пациент в University of Texas M.D. Anderson Cancer Center в Houston.

 

53-годишна жена с напреднал ретроперитонеален лейомиосарком е била подложена на множество курсове химиотерапия и лъчетерапия, но заболяването прогресирало. Тя е имала метастатични лезии в черния дроб, белите дробове, перитонеума и меките тъкани в областта на дясното рамо с ангажиране на десния хумерус.

 

C novyi-NT са инжектирани директно в метастазата в дясното рамо. Пациентката е развила бурна възпалителна реакция с фебрилитет, увеличен брой левкоцити, болка в дясното рамо, която е била повлияна с венозен хидроморфин.

 

На 3-ия ден след инжекцията КАТ на дясното рамо показва „обширна туморна деструкция с газ в меките тъкани и костната част от тумора”. КАТ-контролираната аспирация от областта на тумора показва растеж на C novyi-NT в анаерообни условия. Скоро след включване на антибиотик температурата е овладяна.

 

На 4-ия ден ЯМР показва „значимо намаляване на туморното нарастване в сравнение с изходното”. Биопсиите от тумора показват множество грам-положителни бактерии, но не и туморни клетки.

 

Пациентката била изписана от болницата на 20-ия ден, като венозната аналгения и антибиотици са били заменени с орални препарати.

 

На 29-ия ден ЯМР показва продължаваща редукция на туморния  растеж. Наблюдението на пациентката не е показало признаци на инфекция.

 

Бурната възпалителна реакция е признак, че неутрофилите са инфилтрирали тумора, съдържащ инфекцията, и са помогнали да се лизира.  Началната възпалителна реакция може също така да доведе до антитуморен отговор, индуциран от бактериалната терапия. Възможно е инжекциите да помогнат за адаптивен имунен отговор и да подобрят продължителния антитуморен отговор в резултат на лечението.

 

Изследователите считат, че инжекцията на бактериални спори е съвместима с традиционните антитуморни лечения. Някои от традиционните методи за лечение повишават хипоксията в тумора и биха направили ефекта на бактериалните инжекции по-мощен.

 

Кучетата са подходящи за опити

 

Често успешните предклинични експерименти върху мишки и плъхове не се последват от окуражаващи резултати при хората.

 

Едно от предимствата на използванетона кучета е, че туморите при тях са много сходни с човешките по отношение на размер, физиология и факта, че възникват спонтанно.

 

Важно е също така, че туморите при кучетата често се лекуват със същите медикаменти, както и човешките тумори, като лечението има сходни ефекти и токсичност при кучетата и при хората. Туморите на кучетата са подходящи за предклинични изседвания, тъй като при тях могат да се оценят ефективността и безопасността на тази бактериална терапия в сравнителни модели.

 

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад