Антихипертензивната терапия с хлорталидон увеличава продължителността на живота - резултати от дългосрочно проследяване

22.12.2011

Physician's First Watch for December 21, 2011
David G. Fairchild, MD, MPH, Editor-in-Chief

 

При пациенти с изолирана систолна хипертония  активното лечение увеличава продължителността на живота без смърт от сърдечно-съдово заболяване - средно с един ден за всеки месец проведено лечение - според проучването JAMA.

 

Изследователите са проучили данните за продължителността на преживяемостта от проучването SHEP, в което пациентите с изолирана систолна хипертония са получавали или хлорталидон, или плацебо. Интервенцията е продължила 4,5 години, след което всички участници били посъветвани да преминат на активно лечение.

 

При дългосрочно проследяване за около 22 години, активното лечение е довело до ръст в очакваната продължителност на живота без сърдечно-съдова смърт от около 6 месеца.

 

Според авторите, резултатите отправят „силно послание за още по-стриктно придържане към приема на медикаментозно лечение от пациентите и за намаляване степента на терапевтичната инертност у доставчиците на здравни грижи”.

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад