Антидепресант повлиява болките от невротоксична химиотерапия

04.04.2013

Антидепресантът duloxetine (Cymbalta, Eli Lily; Duloxetine, Boeringer Ingelheim), е ефективно лечение за периферни нервни болки, причинени от невротоксична химиотерапия, показва изследване, публикувано на 3 април в JAMA.

 

Авторите съобщават, че 5-седмично приложение на duloxetine води до клинично и статистически значимо подобрение в контрола на болката, в сравнение с плацебо.

 

Проучването, обхващащо 231 пациенти, е част от голямо проучване във фаза 3, с цел да определи ефективните интервенции за неврологична болка, причинена от платина и таксени (по-точно paclitaxel и oxaliplatin). Ръководител на проучването е Ellen Smith, PhD, от  University of Michigan School of Nursing в  Ann Arbor.

 

Резултатите променят практиката” – твърди д-р Smith при презентацията по време на годишната среща на American Society of Clinical Oncology през 2012 г.

 

Резултатите са важни, но не са изненадващи” - счита Marie Bakitas, DNSc, от University of Alabama, Birmingham School of Nursing, която не участва в проучването. – „Duloxetine се използва в клиниката и сега и е наистина ефикасно лекарство. Това проучване е важно, защото  дава доказателствата, необходими да се подкрепи практиката”.

 

5-седмичното кръстосано проучване е започнато от Cancer and Leukemia Group B и включва пациенти на 25 и повече години, които се лекуват в стационарни и амбулаторни условия. Те са включвани за участие, ако средният скор на болката седмично е бил поне 4 по 10-степенната скала.

 

Пациентите са рандомизирани да получават duloxetine еднократно дневно през устата, последван от плацебо, или плацебо, последвано от  duloxetine.  По време на наблюдението, намаляването на болката е било по-изразено при прием на duloxetine, отколкото плацебо (1.06 спрямо 0.34). При пациентите, приемащи duloxetine, скорът на болката е намалявал относително бързо, в първата седмица от лечението. Повечето от пациентите, лекувани с duloxetine, са съобщили спонтанно, че болката им е намаляла, докато при прием на плацебо спонтанните съобщения от пациентите са били по-малко (59 % спрямо 38 %). Средно, 30 % от лекуваните пациенти с duloxetine са съобщили, че болката няма промяна, и 10 % са съобщили за увеличаване на болката.

 

Вече одобрен за лечение на диабетна невропатия

 

Duloxetine е инхибитор на обратното захващане на серотонина и норепинефрина, които са ключови невротрансмитери, потискащи предаването на болезнения периферен стимул. Медикаментът е одобрен от FDA за лечение на болки, свързани с диабетна невропатия.

 

Около 20-40 % от пациентите с ракови заболяваания получават невротоксична химиотерапия, което води до болезнена периферна невропатия, индуцирана от химиотерапията. Състоянието може да персистира месеци до години след химиотерапевтичния курс.  Според д-р Bakitas, периферната невропатия е като „фонов шум”. Тя винаги е налице и, въпреки, че понякога не се забелязва, може да се обостри от стрес, умора или други фактори.

 

Повечето от досегашните рандомизирани контролирани проучвания на медикаменти с различен механизъм на действие са показали липса на ефект. Д-р Bakitas използва и други методи за лечение на невропатията – габапентин с или без ниска доза метадон, топикална анестезия с лидокаин, физиотерапия, акупунктура, масаж. „Нефармакологичните методи често се неглижират,  но могат да бъдат много полезни”, счита д-р Bakitas.

 

Най-добър ефект при платина

 

Участниците в проучването са лекувани с химиотерапия между април 2008 и март 2011 г. Проследени са в проучването до юли 2012 г.

 

Началното лечение е включвало duloxetine 30 mg за една седмица, последвано от duloxetine 60 mg дневно за 4 седмици или плацебо за 5 седмици.

 

Пациентите са разпределени на групи в зависимост от медикамента за химиотерапия и риска от болка, предизвикана от съпътстващо заболяване.

 

Duloxetine  е бил безопасен и добре толериран медикамент, което е потвърдено и в други проучвания. Антидепресантът е бил свързан също така с подобряване на качеството на живот и функционалните възможности в дома.

 

В началото на проучването са били включени само пациенти, които са получавали paclitaxel или oxaliplatin. Впоследствие обхватът бил разширен и са включени пациенти, получавали docetaxel, paclitaxel или cisplatin. Авторите са установили, че пациентите, лекувани с платина, са имали по-голяма полза от тези, които са лекувани с таксени.

 

 

Б. пр. Към днешна дата в България не е одобрен за приложение медикамент, съдържащ Duloxetine. Препаратът има разрешение за употреба в ЕС.

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад