Управителен съвет

Доц. д-р Любомир Киров, дм

Председател на НСОПЛБ

kirov.lyubomir@gmail.com
nsoplb@gmail.com

 

Доц. д-р Любомир Кирилов Киров, дм- доцент по Обща медицина

Роден на 28. 04. 1965 г. в гр. Пещера.

 

Гимназиално образование: Английска езикова гимназия „Г. Кирков“, гр. Пловдив.

 

Висше образование: Медицина, ВМИ Пловдив; Здравен мениджмънт-магистратура, МУ Пловдив.

 

Признати специалности: Вътрешни болести; Обща медицина.

 

Допълнителни квалификации: Обща, специална и интервенционална ехография.

 

Научно-образователна степен: „Доктор“, придобита в МУ Пловдив с дисертационен труд на тема: „Епидемиология и съдържание на синдрома на изпепеляването на общопрактикуващите лекари в България”, за който проф. М. Боянов в рецензията си казва: „…за пръв път в България е извършено представително епидемиологично проучване на синдрома на изпепеляването сред общо практикуващите лекари.”

 

Академична степен: Доцент по Обща медицина, присъдена в МФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, София.

 

Към момента: ОПЛ в индивидуална практика за ПИМП в гр. Пещера; Преподавател по Обща медицина в МФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, София; Председател на Национално сдружение на ОПЛ в България (НСОПЛБ); Зам. председател на Международната асоциация на лекарите по обща/фамилна медицина от Югоизточна Европа; Главен редактор и създател на „Електронна академия за продължаващо медицинско обучение (ЕАПМО)“ www.eapmo.bgГлавен координатор на Експертен съвет по Обща медицина към МЗ, член на висшия медицински съвет към МЗ от 2021г., Национален представител на НСОПЛБ в European General Practice Research Network (EGPRN); Член на EURACT (European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine); Пожизнен член на WONCA; Член на редакционните бордове на сп. „Наука кардиология“ и „Превантивна медицина“.

 

Книги, статии, други публикации, участия в конгреси, конференции и други. Повече от 100 статии и съобщения в медицински списания, автор и съавтор в 14 книги, учебници, ръководства за поведение и учебни помагала, включително в чужбина. Изследователска дейност в областта на социално-значими заболявания като Артериална хипертония, диабет, астма и ХОББ и теми от високо значение като насилието срещу лекарите, синдром на изпепеляването сред лекарите, палиативни грижи и др. Участие в над 120 научни конгреса и конференции в България и чужбина, включително като гост-лектор; многобройни телевизионни участия по теми, свързани със здравна политика, здравни проблеми и мястото и ролята на ОПЛ. Заедно с екипа на НСОПЛБ инициира промени в редица нормативни документи: наредба за специализация по ОМ, профилактика и диспансерно наблюдение и др.  През 2012 награден за принос към националното здравеопазване от Премиера на РБ  и Президента на РБ. През 2014 г. награден за активно участие и развитие на Международната асоциация на лекарите по обща/фамилна медицина от Югоизточна Европа. През 2015 г. получава престижната европейска награда - „Expert Platform on Depression Media Award- 2015“of EUFAMI за особен принос в дестигматизация на хората с депресия. През октомври 2020 г. награден с почетен знак на БЛС и грамота в категория „ Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност.“Независимо от разнообразието от осъществявани дейности, никога не е преставал да практикува професията си от 1990 г. до момента.

 

Майчин език: Български. Владее отлично английски и руски език.

 

Контакти:

e-mail: kirov.lyubomir@gmail.com  

 

Девиз:

Вярва че:
– амбицията е позитивен фактор, който движи човека към реализацията на определена цел;
– властта е механизъм за реализиране на добри идеи от качествени хора, ако ги има, както и на лоши идеи от калпави хора, които винаги са налице;
– властта не означава слава, тя е отговорност;
– лидерът не е огледало, а лупа, която концентрира и насочва лъчите, за да усили многократно действието им.

 

 

Д-р Светлин Митев

Зам.-председател на НСОПЛБ и Председател на ССЛВ

smitev@abv.bg

 

Образование:
Завършва медицина и започва лекарски стаж от 1989 г. като участъков терапевт в гр. Суворово. От 1998 до 2000 г. е участъков терапевт в гр. Варна, от 2000 г. до момента е семеен лекар във Варна

 

Придобити специалности:
Вътрешни болести - 1995 г. и Обща медицина - 2004 г.

 

Административен опит и обществена дейност:
Директор на поликлиника от 1994 до 1998 г. Председател на Сдружението на семейните лекари – Варна към НСОПЛБ от 2003 г., през 2004 г. става зам.-председател на Районна колегия на БЛС Варна, а от 2009 г. до 2015 г. е негов председател.
От 2006 г. е член на УС на НСОПЛБ, а през 2009 г. е избран за зам.-председател на НСОПЛБ.

 

Специфични интереси в медицината:
обща медицина, педиатрия, кардиология

 

Семейно положение:
Женен, с едно дете

 

 

Д-р Христо Димитров, дм

Зам.-председател на НСОПЛБ и Председател на СОЛВТ

dokhristodimitrov@gmail.com

Образование:
Завършва медицина в Медицински университет - Плевен през 1993 г. Работи в ЦСМП Омуртаг, Държавна белодробна болница Омуртаг.
От 2000 г. е общопрактикуващ лекар във Велико Търново.

 

Придобити специалности:
Обща медицина през 2006 г., Доктор по Обща медицина – 2019 г.

 

Административен опит и обществена дейност:
Председател на Сдружение на общопрактикуващите лекари Велико Търново от 2003 г. Член на УС на НСОПЛБ от 2009 г.
Съучредител на БНДОМ.
Съавтор на Ръководство за профилактика и лечение на дислипидемии, издадено от НСОПЛБ.
Председател на РК на БЛС Велико Търново.

 

Д-р Румен Алексов

Секретар на НСОПЛБ и Председател на СОПЛК

 

ralex1965@abv.bg

 

Образование:
Завършва медицина през 1991 г. във ВМИ - София. Работи като лекар от 1992 г. Общопрактикуващ лекар е от 2000 г. в Групова практика, Кюстендил.

 

Придобити специалности:

Специалност Вътрешни болести – 1999 г., Обща медицина – 2015 г.

 

Административен опит и обществена дейност:
Председател на СОПЛК към НСОПЛБ през 2007 г. и преизбран отново за председател през 2010 г.
Зам.-председател на РК на БЛС Кюстендил от 2008 г.
Член на УС на НСОПЛБ от 2009 г.

 

Любими мисли:

„Ако мислиш за 1 година напред, посей ориз, ако мислиш за 10 години напред, засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред – образовай населението!“

Конфуций

 

 

Д-р Борис Косаров

Член на УС и Председател на СОПЛПО

b_kosarov@abv.bg
 

Образование:
През 1983 г.завършва медицина във ВМИ – София и същата година започва работа като лекар по разпределение в с. Ярджиловци община Перник – завеждащ СЗУ. От 1987 до 2002 г. е ординатор в БНМП, а по-късно ЦСМП. Общопрактикуващ лекар е от 2002 г. до момента.

 

Придобити специалности:
В момента специализира Обща медицина.

 

Административен опит и обществена дейност:
След възстановяването на БЛС през 1990 г. е председател на КК в БЛС гр. Перник до 2002 г., след това - зам.-председател на КК. През декември 2007 г. е избран за председател на СОПЛПО към НСОПЛБ. Член е на УС на НСОПЛБ от 2009 г.

 

Специфичен интерес:
История на България и Земеделие.

 

 

 

Д-р Емил Мушанов

Член на УС и председател на СОПЛОВ

dr_mushanov@abv.bg

 

Образование:

Завършва медицина в УМФ Карол Давила-Букурещ.Общопрактикуващ лекар в Амбулатория Медикус-Видин. Управител в  МЦ Санадор М .

Хоноруван асистент по обща медицина към МФ на СУ Св.Климент Охридски.

Докторант към МУ Пловдив.

 

Придобити специалности:

Обща медицина през 2015 г.
 

Административен опит и обществена дейност:

Председател на НСОПЛБ- Видин от 2017 г.

Вицепрезидент на Ротари Клуб Видин 2015-2016 г.

Скретар на Ротари Клуб Видин 2016-2017г 2017-2018 г.

Председател на Училищно настоятелство Арабела от 2010 г.

Члун на УС на Училищно настоятелство към Гимназия с преподаване на чужди езици Йордан Радичков гр. Видин от 2013 г.

Член на УС на ФК Бдин-Видин от 2017 г.

 

Специфични интереси в медицината: 

Кардиология

Гастроентерология

 

Семейно положение: 

Женен с едно дете

 

Любими мисли:

Нацията ни никога няма да успее, ако не се отърве от най-долното си качество – да не си плаща и да се опитва винаги да мине метър.
Атанас Буров

 

Девиз:  Никога не се предавай!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Селиме Карагьозова - Шакир

Член на УС и Председател на СОПЛР

selimekaragiozova@hotmail.com
 

Образование:
Завършва медицина в МУ – Варна през 1995 г. От 1995 до 2002 г. работи в МБАЛ "Св.Иван Рилски" Разград. Настояща месторабота – общопрактикуващ лекар.

 

Придобити специалности:
Вътрешни болести - 2004 г.
Обща медицина - 2007 г.
Здравен мениджмънт в Стопанска академия "Д.Ценов"- Свищов.
Сертификат по коремна ехография от МУ Варна – 2003г.

 

Административен опит и обществена дейност:
Председател на СОПЛР от основаването си през 2007г.
Общински съветник в Общински съвет Разград от 2007 до 2011г.
Член на комисията по здравеопазване и комисията по социална политика към Националното Сдружение на Общините в България от 2007 до 2011г.

 

Специфични интереси:
Съавтор на Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при гастро-езофагиална рефлуксна болест.

Ползва руски и турски език

 

Семейно положение:
Омъжена с две деца

 

 

Д-р Костадин Сотиров

Член на УС и Председател на СОПЛП

koccot@gmail.com

 

 

 

 

Д-р Емил Миленков

Член на УС и Председател на ДОЛВО

dr_milenkov59@abv.bg

Образование:
Завършва медицина през 1986 г. Работи като ординатор в Диспансер по белодробни болести – Враца. От 2000 г. до момента е семеен лекар на 2500 здравноосигурени лица от Враца и областта.

 

Придобити специалности:
Вътрешни болести – 1993 г., Пневмология и фтизиатрия - 1998г.,
Обща медицина – 2008 г.

 

Административен опит и обществена дейност:
Председател е на Дружество на общопрактикуващите лекари във Врачанска област към НСОПЛБ от неговото регистриране до момента.
Бивш член на УС на НСОПЛБ,член на НС на НСОПЛБ.
Зам.-председател на РК на БЛС - Враца в предишния УС на РК на БЛС - Враца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Николай Николов

Член на УС и Председател на СОПЛ - Хасково

drkaba_nikinikolov@abv.bg
 

Образование:
Завършва медицина във ВМИ Пловдив през 1987 г .

До 1989 г работи в ЦСМП /Спешна помощ/ Хасково.

От 1990 г е участъков педиатър 

От 2000 г  работи като семеен лекар.

 

Придобити специалности:

Детски болести - 1994 г. 
 

Административен опит и обществена дейност:
Съучредител, секретар и впоследствие Председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Хасково
Делегат на всички събори на БЛС от възстановяването му.

 

Специфични интереси:

В областта на профилактичната медицина, детското хранене, имунопрофилактиката

Извън медицината - риболов.

 

 

Д-р Роза Митрева

Член на УС

roza_mitreva@abv.bg
 

Образование:
Завършва медицина с отличен успех през 1988 г.във ВМИ София.
Работи три години като завеждащ СЗУ в с. Българин, обл. Хасковска, една година като цехов лекар, четири години като участъков терапевт в гр. Самоков, четири години като Завеждащ Клинична лаборатория в Общинска болница, Самоков. От 2000 г. до момента е семеен лекар в Самоков.

 

Придобити специалности:
Обща Медицина - от 1997 г. и през същата година завършва първия випуск на френската школа по хомеопатия в България. Завършен курс по акупунктура -1990 г.

 

Административен опит и обществена дейност:
Председател е на Сдружението на общопрактикуващите лекари в София област към НСОПЛБ. Председател на ТД "Самоков - доболнична помощ" към РК на БЛС София област.

 

Специфични интереси:
Прилага в практиката си и други холистични методи като алготерапия, нутриционистика и биорегенеративна медицина, за които допълнително се обучава в Атина, Лондон и Москва.
Член на Българското научно дружество по хранене и диететика.
Директор 3 звезди в Международна оздравителна програма "Анхира".
Управляващ съдружник в "Българо-руски научно-производствен комплекс Биорегенеративна медицина" ООД.

 

Любими мисли:
"Ако дадеш на света най-доброто, което имаш, ще получиш обратно най-доброто, което има на света."
"Тайната на успеха е да се обградиш със страхотни хора и да имаш вяра в себе си."
"Успешният човек е този, който успява да изгради основите на начинанията си с камъните, които някои хвърлят по него".

 

Д-р Орлин Кожухаров

Член на УС и Председател на СОПЛ - Русе

feb_rs@hotmail.com

 

Образование:
Завършва медицина през 1987 г. във Висш медицински институт – Плевен. До 1989 г. работи в Поликлиника в с. Ново Село - Русенско. От 1990 г. е участъков педиатър в Русе, след това е ординатор в Инфекциозно отделение на Русенската болница. От 2000 г. работи като общопрактикуващ лекар

 

Придобити специалности:

Инфекциозни болести - 1998 г.

Обща медицина - 2008 г.

 

Административен опит и обществена дейност:
От 2009 г. е секретар на СОПЛ - Русе към НСОПЛБ, а от януари 2011 г. е избран за Председател. От 2012 г. член на УС на РК на БЛС - Русе и на Областната Комисия по Здравеопазване. Член на Общинската комисия по настаняване на социално рискови групи в съответните за профила им защитени жилища.

 

Специфични интереси:

От 2011 г. е член на УС и обучител във Фондация "Център Динамика", с основна дейност - медицинско обслужване на жени и деца, жертви на домашно насилие и трафик на хора. Изпълнява дейности по проекти на Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, обучение на младежи-доброволци за работа на терен с рискови групи и участие в регионални кампании.
Има опит в комуникацията с хора, задълбочени познания по история и развитие на човешкото общество

 

 

Д-р Николай Колев

Член на УС 

kolev_n@abv.bg
 

Образование:
Завършва медицина в МУ - Пловдив през 1995 г. Работи за няколко месеца като училищен лекар. През периода 1996-2000 г. работи като участъков терапевт. От 2000 г. е общопрактикуващ лекар на индивидуална практика.

 

Придобити специалности:

Вътрешни болести - 2003 т.

Обща медицина - 2009 г.

 

Административен опит и обществена дейност:
Последователно Председател на дружество на лекарите от доболнична помощ, член на УС на РЛК - Хасково,
Председател на РЛК - Хасково.

Член на Управителния съвет на СОПЛХ.

 

Специфични интереси:

Всичко ново в областта на вътрешните болести.

 

 

Д-р Георги Миндов

Председател на Комисия по професионална етика и Председател на ДСОПЛ

mindov_md@mail.bg
 

  

 

Д-р Николай Брънзалов

Председател на Контролна комисия

 branzalov_md@abv.bg
 

Образование:
Завършил средно образование през 1982 г. в Политехническа гимназия - гр. Пловдив. Завършил медицина през 1988 г. в Медицински институт - гр. Пловдив. От 1994 до 2001 г. работи като корабен лекар на пасажерски кораби, плаващи под чужд флаг. От 01.10.2000 г. започва работа като участъков лекар в 17-то ДКЦ, София. От 2000 година до настоящия момент е общопрактикуващ лекар. Владее добре руски и английски език.

 

Придобити специалности:
 Вътрешни болести – 2002 г.

Обща медицина - 2019 г.