Събития

10-годишен юбилей отбеляза Асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от Югоизточна Европа

17.03.2014

Юбилеят беше отбелязан от 28.02.2014 г до 02.03.2014 г. в Скопие.

В Шумен се проведе първата Научно-практическа конференция на НСОПЛБ за 2014 г.

17.03.2014

Домакин на Конференцията беше Асоциацията на ОПЛ в Шумен и областта.

Мнението на участниците

08.12.2013

Какво споделиха общопрактикуващите лекари, участници в Конференцията?

Мнението на някои от гостите и организаторите на Конференцията

08.12.2013

Някои от изказаните мнения от гостите и организаторите, споделени по време на Националната научно-практическа конференция

Други теми, представени на Националната научно-практическа конференция през 2013 г.

08.12.2013

Множество разнообразни теми бяха застъпени в научната програма на Конференцията.

Акценти от научната програма - неврология и психиатрия

08.12.2013

Няколко теми от областта на неврологията, психиатрията и медицината на съня бяха обсъждани по време на Конференцията.

Акценти от научната програма - респираторни заболявания

07.12.2013

По време на Националната научно-практическа конференция бяха представени много теми, свързани със заболяванията на горните и долните дихателни пътища

Акценти от научната програма - ендокринология

07.12.2013

Темите от ендокринологията предизвикаха голям интерес от страна на ОПЛ.

Акценти от научната програма - кардиология

06.12.2013

Научната програма на Конференцията обхвана разнообразни теми, свързани с работата на ОПЛ. Широко застъпени бяха темите от областите кардиология и ендокринология - с особена важност за ОПЛ.

Предконферентните семинари на тема педиатрия се радваха на голям интерес

04.12.2013

Конференцията на НСОПЛБ в Пловдив започна с предконферентни семинари с педиатрична тематика