Събития

Регионална конференция и събрание на ОПЛ в Хасково

22.03.2012

На 23.03.2012 година Сдружението на ОПЛ в Хасково организира традиционна регионална конференция за общопрактикуващи лекари. В края на конференцията ще бъде проведено отчетно-изборно събрание на СОПЛХ.

 

Новият начин на представяне на материалите приятно изненада участниците в Конференцията в Перник

20.03.2012

На 17.03.2012 г. в Перник НСОПЛБ  стартира поредицата Научно-практически конференции за общопрактикуващи лекари за 2012 година. Новият начин на представяне на материалите приятно изненада и удовлетвори очакванията на присъстващите лекари  в залата.

 

Първа Научно-практическа Конференция - Перник, 17.03.2012

02.03.2012

Първата научно-практическа конференция на НСОПЛБ за 2012 година ще се проведе в гр. Перник на 17.03.2012 година в залата на Двореца на културата, пл. Кракра № 1.  Новият начин на представяне на лекциите и презентациите ще създаде възможност за пряко участие на всеки слушател и диалог с лектора по време на представянето на темите, както и за лична оценка след завършването ѝ.

Конференции на НСОПЛБ за 2012 година

10.02.2012

През 2012 г. НСОПЛБ ще организира и проведе шест регионални научно-практически конференции и Национална научно-практическа конференция.

 

Чрез закупената от НСОПЛБ система за дистанционно и анонимно гласуване ще имате възможност да участвате в решаването на клинични случаи, да сверите знанията си по определени теми, както и да оцените качеството на лекторите и техните презентации.

ОПЛ за фамилната медицина и проблемите в практиката им

17.11.2011

Семейните лекари отговориха на въпроса на журналистите Петър Колчев и Камелия Коцева от "Здравен навигатор": Как виждате общата/фамилна медицина в момента, като развитие и каква е основната проблематика в практиката ви?

Ето какво коментираха участниците във Втората конференция на Асоциацията на лекарите по Обща/Фамилна медицина от Югоизточна Европа, състояла се в Пловдив.

15.11.2011 г.,  www.zdravennavigator.bg

Квалификацията на семейните лекари е най-важна

17.11.2011

Д-р Любин Шукриев, Председател на Асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от Югоизточна Европа пред Виляна Павлова (www.zdravennavigator.bg)

 

ЗА ОБЩАТА МЕДИЦИНА, БЕЗ КОЯТО ЧОВЕКЪТ НЕ МОЖЕ

17.11.2011

Общата/Фамилната Медицина през ХХІ век ще бъде медицината, без която човекът не може, тя ще бъде ежедневната, най-близка до хората медицина, която ще лекува, предпазва и образова”, това са думи на д-р Любомир Киров, Председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, с които той откри Втората конференция на Асоциацията на лекарите по Обща/Фамилна медицина от Югоизточна Европа и добави, че за общопрактикуващите/фамилните лекари и тяхното изкуството да практикуват медицина, не съществуват граници и езикови различия, защото единствената цел е да се помага на хората.

Организаторите на Конференцията получиха поздравителен адрес

08.11.2011

Организаторите на II Конференция на Асоциацията по обща/фамилна медицина получиха поздравителен адрес от Десислава Атанасова, Председател на Парламентарната комисия по здравеопазване.

II-ра Конференция на Асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от Югоизточна Европа (A GP/FM SEE)

21.10.2011

За нас е голяма чест и привилегия да ви поканим на Втората конференция на Асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от Югоизточна Европа, която ще се състои от 10 до 13 ноември 2011 г. в един от най-красивите градове в България – Пловдив.
 

За седми път ще бъде връчен призът „Семеен лекар на годината”

12.10.2011

Ежегодното връчване на призовете “Семеен лекар на годината” и "Активист на годината", станало традиция за НСОПЛБ,  ще се състои в Пловдив, на 13 ноември т.г., по време на Втората Конференция на Асоциацията на общопрактикуващите/фамилните лекари от Югоизточна Европа.