Събития

СОЛСО проведе Научна конференция в Боровец

09.10.2011

Сдружението на общопрактикуващите лекари в София област проведе редовноата си годишна Научна конференция на СОЛСО.

Седма Регионална конференция на НСОПЛБ - Разград

14.09.2011

На 1 октомври 2011 г., в конферентната зала на СПА КОМПЛЕКС  „ОСТРОВЧЕ“ се проведе седмата научна конференция за ОПЛ. На конференцията присъстваха общопрактикуващи лекари от област Разград, Търговище, Шумен, Добрич, Русе.

II-nd Conference of the Association of General Practice/Family Medicine of South-East Europe (A GP/FM SEE)

01.07.2011

It is our great honor and privilege to invite you to the II-nd Conference of the Association of General Practice/Family Medicine of South-East Europe, which will be held in Plovdiv, the fascinating city of Bulgaria, between the 10-13 November 2011.
 

Шеста Регионална конференция на НСОПЛБ - Хасково

26.06.2011

На 26.06.2011 година в Хасково се проведе поредната Регионална конференция на НСОПЛБ за общопрактикуващите лекари от Хасково и съседни области.

Пета Регионална конференция на НСОПЛБ - Плевен

04.06.2011

На 4 юни 2011 година в гр. Плевен се състоя Петата Регионална конференция на НСОПЛБ с участието на повече от 130 ОПЛ. 

Четвърта Регионална конференция на НСОПЛБ - Бургас

14.05.2011

На 14.05.2011 г.  в гр. Бургас се проведе Четвъртата Регионална конференция на НСОПЛБ. 

Трета Регионална конференция на НСОПЛБ - Варна

30.04.2011

На 30.04.2011 г. в гр. Варна се проведе Третата Национална конференция за ОПЛ, организирана от НСОПЛБ. 
 

Втора Регионална конференция на НСОПЛБ - Сливен

26.03.2011

На  26.03.2011 година се проведе Втората Регионална конференция на НСОПЛБ за ОПЛ от гр. Сливен, Стара Загора и Ямбол.

Първа Регионална конференция на НСОПЛБ - Перник

26.02.2011

На 26.02.2011 г. в гр. Перник се проведе Първата Регионална конференция на НСОПЛБ за 2011 г.  за общопрактикуващите лекари от региона. Присъстваха над 110 ОПЛ от област Перник и съседни области. 

Програма на научните мероприятия на НСОПЛБ - 2011

01.01.2011

Програма на научните мероприятия на НСОПЛБ - 2011