От 19 до 21 ноември в гр. Пловдив Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България организира и проведе Юбилейната си Национална Научно-Практическа Конференция по Обща медицина „15 години НСОПЛБ”

30.11.2015

Конференцията бе открита с приветствие от доц. Любомир Киров (Председател на НСОПЛБ), д-р Венцислав Грозев (Председател на БЛС) и д-р прим. Любин Шукриев (Председател на Асоциацията на лекарите по Обща/Фамилна медицина от Югоизточна Европа).

 

От ляво на дясно: д-р Шукриев, д-р Грозев, доц Киров.