1-вия Конгрес за сърдечно-съдовата профилактика на лица в напреднала възраст

11.04.2016

1-вия Конгрес за сърдечно-съдовата профилактика на лица в напреднала възраст (CPPEI 2016 г.), който ще се проведе на 30 юни - 2 юли 2016 г. в Братислава, Словакия ще събере водещи лекари, както и експерти от индустрията, за да обсъдят най-новите разработки за намаляващи липидите терапия, антихипертензивна терапия, Атерогенна дислипидемия и други.

За допълнителна информация, моля, посетете: www.cardioelderly.org .

 

CPPEI 2016

 

1-st Congress of Cardiovascular Prevention in Pre-Elderly and Elderly Individuals (CPPEI 2016), June 30 – July 2, 2016 in Bratislava, Slovakia will bring together leading physicians, as well as industry experts to discuss the latest developments in Lipid Lowering Therapy, Antihypertensive Therapy, Atherogenic Dyslipidemia and more.

 

For further information, please visit: www.cardioelderly.org.

< Назад