На 03-05 юни 2016 г. ще се проведе Научно-практическа конференция с практическо приложение на тема „От науката към реалността“

09.05.2016

Уважаеми колеги,

 

Една от основните цели на Националното Сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) е да организира и провежда научно-практически форуми, които дават възможност на ОПЛ да сверят и актуализират знанията си по определени теми, представени по интерактивен начин.

 

Като част от дейностите за постигане на посочената цел ние Сдружението на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) организираме Научно-практическа конференция с практическо приложение на тема „От науката към реалността“. Тя ще се проведе в две места, така че да се осигури достъпа на колеги от източна и западна България. Чрез този форум  ще осъществим продължаващо обучение за контрол на Сърдечно-съдовия риск в ежедневната практика като ще дадем акцент на  Сърдечно-съдовия риск  при пациенти с диабет тип 2.

 

Научното събитие за Западна България, което ще се проведе на 03-05 юни 2016 г., в Боровец.

 

Ще се радвам да бъдете част от Научно-практическата конференция!


Екипът на НСОПЛБ

Предварителна програма Боровец

(.pdf, 589.12 KB)

< Назад