Зачисляване за специализация по Обща медицина

08.03.2023

НСОПЛБ изпрати писмо до д-р Меджидиев, във връзка със запитвания от страна на новозавършили колеги, желаещи да специализират Обща медицина и проблеми, с които се сблъскват. На фона на голямата средна възраст на предобладаващата част на нашата професионална група и очертаващия се в съвсем близко време сериозен недостиг на ОПЛ, е удачно по всякакъв начин да подобрим и улесним достъпа на желаещите колеги до съответната информация.

 

Ето защо, Ви моля да ни предоставите следната информация:

 

 1. 1. Брой на обучителните практики с валидна към момента акредитация.
 2.  
 3.  
 4. 2. Разположение на обучителните практики по области и населени места.
 5.  
 6.  
 7. 3. Адрес, име на обучителя, електронен адрес и телефон за контакт.
 8.  
 9.  
 10. 4. Брой на заетите, както и на свободните места за зачисляване на специализанти във всяка една практика и общо за страната.

 

 1. 5. Брой заети и свободни места за текущата година за специализация по Обща медицина, финансирани от Министерство на здравеопазването.

 

Тази информация, с изключение на т. 3, ще публикуваме на електронната страница на НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ (НСОПЛБ), а също така ще бъде налична в нашия централен офис, за да даваме актуални сведения при запитвания от колеги.

 

Същата информация следва да бъде актуализирана ежемесечно или минимум на три месеца, за което разчитаме на коректно съдействие от Ваша страна.

 

Официалното писмо можете да видите тук!

< Назад