Указание относно спазването на актуализирания Алгоритъм за поведение при лица, пристигащи от Китай и Италия

29.02.2020

Уважаеми колеги, това е последното указание за поведение при лица, пристигащи от Китай и Италия

Заповедта е официална и валидна.

 

Пълния текст на алгоритъма можете да видите тук!

 

< Назад