Становище относно критерии за предписване на лекарсва за лечение на заболяването „есенциална хипертония“ от клас I10

25.01.2017

Есенциалната (първична) хипертония- I10 по МКБ 10, по данни от различни източници, представлява 90-95% от регистрираната хипертония в световен мащаб. Причините за нея са неизвестни. В САЩ, страна с доказано добра статистика, I10 (есенциална хипертония) е налице при 90-95% от случаите при възрастни.

 

В България, пациентите с I10 са около 23-24% от регистрираната хипертония.  Ясно е, че не ние- българите сме различен вид хора, а най-вероятно има нещо нередно в условията за регистриране. Пациентите с I10 у нас са около 350 хил. човека.

 

Решението на НС на НЗОК (Прил. 1) би трябвало да разреши тези 24 % от пациентите с хипертония да имат възможност, при лечение с монопрепарат (не комбиниран, т.е. такъв, който включва в себе си два медикамента) да получат 100% реимбурсация.

 

Но това съвсем не е така, поради въведените с Решението на НС на НЗОК критерии за предписване и условия (които не отговарят нито на правилата за кодиране, нито на медицинската наука).

 

Целия документ може да видите в прикаченип файл, заедно с приложенията към него.

 

Становище

(.pdf, 909.71 KB)

Приложение 1

(.pdf, 723.26 KB)

Приложение 2

(.pdf, 3.78 MB)

< Назад