Становище за въвеждане на Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България

27.02.2017

Уважаеми колеги,

С цел подобряване достъпа и улесняване на процеса по отчетността по Програмата, предлагаме следните промени в Указанията.

В раздел II Ред за предписване, отпускане и получаване на ваксините за имунизации срещу ротавирусните гастроентерите.

 

 1. Да се добави информация за дозировката и начина на приложение на ваксините. Прилагам предложение, което е на базата на кратката лекарствена характеристика на продуктите:

Имунизационният курс от 2 дози с Rotarix

 

 • Първата доза се прилага след навършване на 6 седмична възраст на детето 
 • Между дозите трябва да има интервал не по-малко от 4 седмици
 • За предпочитане е имунизационният курс от две дози да бъде проведен преди навършване на 16 седмица, но задължително трябва да бъде завършен до 24-седмична възраст

 

Имунизационният курс от 3 дози с Rotateq

 

 • Първата доза се прилага след навършване на 6 седмична възраст и не по-късно от 12 седмична възраст
 • Между дозите трябва да има интервал не по-малко от 4 седмици
 • За предпочитане е имунизационният курс от три дози да приключи до 20-22 седмица
 • Ако се налага третата доза може да се приложи до 32 седмична възраст

За повече информация вижте кратката характеристика на продукта.

 

 1. Да отпадне целия текст, свързан с изразената воля и информираното съгласие, тъй като родителят дава своето информирано съгласие, като се подписва на амбулаторния лист, който е задължителна част от прегледа. По този начин ще се улесни процеса и времето за целия преглед.
 2. Ротавирусните ваксини може да се прилагат едновременно с всяка от изброените ваксини в кратката характеристика на продуктите. Да се добави текст „Спрямо кратката характеристика на продуктите имунизацията се счита за завършена...”.
 3.  
 4. С цел да се избегне забавяне в старта на Програмата и да се осигури достъп до ваксините на децата, предлагаме да се въведат кодове в IT програмите от проекта за промяна на Наредба 15, изготвян от МЗ.
 5.  
 • Имунологичен лекарствен продукт ROTARIX – имунизационен курс от две дози. Започване на имунизационната схема от 6-седмична възраст – за първи прием код......, за втори прием ......, с 4-седмичен минимален интервал  между приемите;
 • Имунологичен лекарствен продукт RotaTeq – имунизационен курс от три дози. Започване на имунизационната схема от 6-седмична възраст – за първи прием код ......, за втори прием ......, за трети прием код ...... с 4-седмичен минимален интервал  между приемите;

В раздел III Ред за отчитане и заплащане на ваксините за имунизации срещу ротавирусните гастроентерити и дейностите по прилагането им

 

 1. Да има възможност да се отчитат поставените ваксини по двете програми в общата спецификация на съответната практика и  приложената към нея фактура за съответната практика в месеца следващ отчетния период. Заплащането се дължи за извършената дейност и в случаите на допусната техническа грешка при попълването на амбулаторния лист.
 2.  

За по-голямо улеснение да се уеднаквят справките, подавани от ОПЛ към РЗИ (на всеки 3 месеца)  и РЗОК (ежемесечно).

 

 1. НЗОК да заплаща на изпълнителите на ПИМП за прилагането на всяка доза (след всеки прием) шест лева (6 лева).

 

Прилагаме текста на Указанията с посочените места, където предлагаме промени и допълнения.

Становище за въвеждане на Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България

(.pdf, 1.85 MB)

Указанията относно реда за предписване, отпускане, отчитане и заплащане на ваксините по Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България 2017-2021

(.pdf, 3.39 MB)

< Назад