Становище за придобиване на специалност

30.05.2019

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба No 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. и доп., бр. 83 от 27.10.2015 г., доп., бр. 88 от 8.11.2016 г.), публикуван на електронната страница на Министерство на здравеопазването на 03.05.2019 г.

 

Пълния текст на становището можете да видите тук!

< Назад