Становище по Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-01-45

05.10.2017

Уважаеми колеги, в прикачените файлове ще може да видите както поканата от страна на Комисията по здравеопазване във връзка със следния дневен ред, така и нашия отговор по въпросите, които касаят ПИМП:

 

 1. 1. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на Комисията по здравеопазването към министъра на здравеопазването, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
 2.  
 3. 2. Представяне на приоритетите на Председателството на Република България на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2018 г.) в сектор „Здравеопазване“.
 4.  
 5. 3. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29 август 2017 г.
 6.  
 7. 4. Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-01-45, внесен от Георги Йорданов и група народни представители на 19 юли 2017 г. - първо гласуване.
 8.  
 9. 5. Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-01-51, внесен от Анелия Клисарова и група народни представители на 1 септември 2017 г. - първо гласуване.
 10.  
 11. 6. Обсъждане на тема „Диагностиката и лечението на рака на простата в Европа и България“, с участието на председателите на Българското научно дружество по урология и на Българското онкологично научно дружество.

 

 

Покана от КЗ

(.pdf, 223.66 KB)

Становище на НСОПЛБ

(.pdf, 712.93 KB)

< Назад