Становище относно Проект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и предложения за промени в Закона за здравното осигуряване, включени в същия Проект.

18.09.2019

На свое заседание от 14.09.2019 г. УС и НС на НСОПЛБ обсъди предлаганите промени в Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, който за краткост ще наричаме „Проект“, в резултат на което изпрати своето становище.

 

Пълния текст можете да видите тук!

< Назад