Становище относно Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

24.09.2019

Водени от убеждението, че здравните и социалните фондове трябва да се използват по предназначение и не трябва да се допуска тяхното преразходване от страна на недоброжелателни ползватели, както и необходимостта да се оптимизира работата по медицинската експертиза и контрола по ползването на болнични листа за временна нетрудоспособност (за краткост ще наричаме „болнични“), предлагаме посочените в този документ промени и допълнения в нормативната уредба, регламентираща ползването на обезщетения за временна и трайна нетрудоспособност.

 

Предложенията са  свързани с оптимизиране на дейностите по издаването на болнични и контрола, съответно санкциите за недобросъвестни ползватели на обезщетения за временна нетрудоспособност.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ПОЛЗВАНЕТО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА И ТРАЙНА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ.

 

Предложение за допълнение и изменение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

 

< Назад