Становище относно проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна Помощ"

28.09.2017

Уважаеми колеги,

В  проекта на медицински стадарт "Спешна помощ" има текстове, които вменяват задължения на специалистите по Обща медицина по оказание на спешна медицинска помощ, с които не сме съгласни.

 

Становище относно проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна Помощ"

(.pdf, 746.58 KB)

< Назад