Становище относно предложения на БЛС за изменение и допълнение на Наредба за осъществяване правото на достъп до медицински помощ

28.09.2017

Уважаевми колеги, 

След обсъждане в УС и НС на НСОПЛБ заявяваме, че подкрепяме предложенията на БЛС, свързани с ПИМП като сме направили корекции и допълнения, които считаме за особено важни и настояваме да бъдат приети. 

 

Пълният текст на становището може да видите в прикачения файл.

 

Становище относно предложения на БЛС за изменение и допълнени на Наредба за осъществяване правото на достъп до медицински помощ

(.pdf, 1.25 MB)

< Назад