Становище относно Предложение за допълнение в Проект на закон за изменение и допълнение на закона за лечебните заведения

18.09.2019

На свое заседание от 14.09.2019 г. УС и НС на НСОПЛБ обсъди предлаганите промени в Проект на закон за изменение и допълнение на закона за лечебните заведения, който за краткост ще наричаме „Проект“, в резултат на което изпрати своето становище.

 

Пълния текст можете да видите тук!

< Назад