Становище относно предлаганите от МЗ промени в ЗЛЗ

15.02.2013

През м. януари 2013 г. Министърът на здравеопазването г-жа Десислава Атанасова е публикувала Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, чрез който се предлагат промени в Закона за лечебните заведения.

 

След проведено широко обсъждане сред общопрактикуващите лекари в страната, беше оформено Становище на НСОПЛБ по предлаганите промени.

 

В Становището се предлага корекция на текстове в ЗЛЗ, които ще дадат възможност на всички ОПЛ, които специализират Обща медицина, да продължат да работят в практиките си и след 1.6.2014 г. (тогава изтича срокът за вземане на специалност по действащия в момента ЗЛЗ), и да имат възможност да завършат специализацията си и да придобият специалност до 1.7.2017 г.  Това включва и колегите, на които специализацията беше прекратена вследствие на промяна в Наредба 34 от юни 2012 г., поради което не бяха допуснати до изпит за специалност.

 

Становището е изпратено до Министъра на здравеопазването и до членовете на Парламентарната комисия по здравеопазване.

Становище на НСОПЛБ

(.doc, 80.5 KB)

< Назад