Становище относно критерии за качество

22.02.2017

Уважаеми колеги,

Във връзка с получения от нас Проект на НРД (вариант от 17.02.2017 г.), в който са посочени и  Критериите за качество и достъпност на първичната извънболнична медицинска помощ“, приети от двете страни и писмо на УС на БЛС от 20.02. 2017 Изх. № 94 заявяваме следното:

  1. Изготвените критерии и предвидените санкции, при тяхното еднократно нарушение, са в явно несъответствие с действащата в страната нормативна уредба. Това създава предпоставки за правен хаос и проблеми при прилагането на нормите на НРД, в т.ч. при налагане на санкции, респективно основание за тяхното обжалване пред съдебните органи от страна на изпълнителите на медицинска помощ. Мотивите ни за това са следните...
  2.  

Пълния текст на документа ще откриете в приложения файл 0_Stanovishte_Kriterii_Kachestvo

0-Становище критерии за качество

(.pdf, 768.57 KB)

1-Приложение НРД 2017 Борд ОМ

(.pdf, 1.27 MB)

2-Приложение -Извадка от протокол 20.01.17 г.

(.pdf, 217.68 KB)

3-Приложение - Е-писмо до БЛС

(.pdf, 328.83 KB)

4-Приложение - Писмо до БЛС

(.pdf, 946.59 KB)

5-Приложение - Част от промените в НРД

(.pdf, 373.01 KB)

< Назад