Становище на НСОПЛБ за Наредба на МЗ за предоставяне на медико-статистическа информация

24.09.2012

В началото на м. септември т.г. на сайта на МЗ е публикуван Проект за Наредба за реда на предоставяне на медико-статистическа информация, информация за лечебната дейност и ресурсите на лечебните заведения.

 

Проектът предвижда чрез наредба да се регламентира предоставяне на информация за ресурсите и ефективността не само на лечебните заведения по чл. 5 ал. 1 от ЗЛЗ (лечебните заведения, създадени от държавата), но от всички лечебни заведения в България.

 

В Проекта продължава да съществува изискването да се предоставят годишни статистически отчети от всички лечебни заведения за извършената медицинска дейност, независимо, че от години тази информация се събира в обща база данни на НЗОК. Много по-лесно и много по-точно тази информация може да бъде взета от НЗОК и да се избегне сложната верига от отделни отчети от всяко лечебно заведение, обобщаването им в РЗИ до получаването на статистически значима информация, необходима за здравната политика на страната ни. Не само не се предлага намаляване на документооборота в тази област, но и има заложени възможности за допълнителни справки, които да се изискват в 7-дневен срок от лечебните заведения, както и ежегодна промяна на показателите, които ще се наблюдават статистически.

 

 След обсъждане беше оформено Становище на НСОПЛБ за Проекта. Становището е изпратено на МЗ на 21.09.2012 г.

Проект на наредбата, публикуван на сайта на МЗ

(.doc, 105.5 KB)

Становище на НСОПЛБ по Проекта

(.pdf, 1.07 MB)

< Назад