Становище на НСОПЛБ относно Законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване

11.12.2023
В отговор на молба, изпратена от Комисия по здравеопазването, можете да видите нашето становище относно Законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 49-354-01-122, внесен от Божидар Пламенов Божанков и група народни представители на 17 ноември 2023 г.
 
 

< Назад