Становище на НСОПЛБ относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите

13.01.2023

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието ви предложения за промени в обсъжданата наредба, подготвени от УС и НС на НСОПЛБ.

 

Пълния текст на становището можете да видите тук!

< Назад