СТАНОВИЩЕ на НСОПЛБ oтносно Проект на решение на Народното събрание за приемане на Национална здравна стратегия 2030

05.01.2023

Уважаеми колеги,

В Национална здравна стратегия 2030, която за краткост ще наричаме Стратегия, са заложени неотменни цели, към които всяко едно общество следва да се стреми и са валидни за всяка една система на здравеопазване.

 

Тук можете да видите целия текст на нашето становище.

 

< Назад