Становище на НСОПЛБ относно Проект на МЗ за Медицински стандарт за профилактика и контрол на вътреболничните инфекции

13.03.2013

Съгласно Закона за нормативните актове, проектите на Наредби на МЗ се публикуват на сайта на МЗ, за да могат всички заинтересовани страни да изразят своето становище по проекта.

 

Становището на НСОПЛБ и Националния консултант по ОМ относно Проекта е изпратено на 12.03.2013 година до Министерство на здравеопазването и Президентството на РБългария.

 

"Публикуваният Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 39 за утвърждаване на медицински стандарт по профилактика и контрол на вътреболнични инфекции съдържа изисквания, които са неприложими в ПИМП, поради което Проектът трябва да се разглежда като разработен и валиден само за болничната помощ и центрове за продължително наблюдение и лечение на пациенти." - се казва в Становището.

 

Обръща се внимание, че в Мотивите към Проекта отсъства анализ на финансовите и други средства, необходими за прилагане на Стандарта в ПИМП.

 

"Считаме, че в Стандарта трябва да фигурират принципни изисквания към профилактиката и контрола на инфекциите в извънболничната медицинска помощ, като в Стандарта по Обща медицина бъдат разработени детайлно отнасящите се към ПИМП дейности, свързани с контрола на инфекциите, и тяхната организация" - се предлага в Становището.

 

Становището е изпратено до МЗ и Президентството на РБългария

Становище по Стандарта за профилактика и контрол на ВБИ - до МЗ

(.pdf, 248.12 KB)

Становище по Стандарта за профилактика и контрол на ВБИ - до Президентството

(.pdf, 283.54 KB)

< Назад