СТАНОВИЩЕ на НСОПЛБ относно: Необходимите промени в нормативните документи във връзка с внедряването на „Електронен амбулаторен лист“

08.12.2022

Уважаеми колеги,

Във връзка с изпратено от нас писмо с Изх № 40/02.12.2022 г. относно: Електронна идентификация на пациентите и други промени, свързани с дигитализацията на здравеопазването, както сме посочили в писмото, изпращаме в приложения файл подробно представени нашите предложения относно: Необходимите нормативните промени, свързани с електронното здравеопазване.

 

Готови сме да участваме в работни срещи, за да представим и обсъдим представените в документа от нас предложения.

 
 

СТАНОВИЩЕ  на НСОПЛБ относно: Необходимите промени в нормативните документи във връзка с внедряването на „Електронен амбулаторен лист“

 

 

 

 

 

 

 

 

< Назад