Становище на НСОПЛБ относно актуализация на остойностяването на поставяне на препоръчителни ваксини

20.03.2024

Уважаеми колеги, в приложените документи ще можете да се запознаете със становището на НСОПЛБ и Експертния борд по Обща медицина, както и отговорите, които получихме от страна на МЗ и НЗОК във връзка с актуализация на остойностяването на поставяне на препоръчителни ваксини по Национални програми.

 

Становище на НСОПЛБ

 

Становище на Експертния борд по Обща медицина

 

Отговор на МЗ 

 

Отговор на НЗОК

 

< Назад