Станoвище по повод на Законопроект за възстановяване на институцията „училищен лекар”

28.02.2017

Уважаеми колеги, във връзка с подновения дебат за училищните лекари и кабинети, представяме на всички заинтересовани страни становище на НСОПЛБ от 2007 година.

 

Като изключим цифрите, особено финансовите параметри, които са променени за 10 години, предложените решения са все още актуални.

Станoвище по повод на Законопроект за възстановяване на институцията „училищен лекар”

(.pdf, 211.84 KB)

< Назад