ССЛБ за имунизациите и глобите

06.10.2008

"Как да се осъществи уведомяването на подлежащите за имунизации и профилактични прегледи лица, когато те са трайно извън населеното място и в какъв интервал от време трябва да се извърши повторно навестяване/уведомяване?

Има ли нормативен акт, който ми позволява да изключа служебно тези лица от моята практика,въпреки,че някои се завръщат след месеци ,други след години, а трети не са се завърнали от началото на здравната реформа? Такова указание ми бе дадено  от служители на РИОКОЗ -  гр. Бургас и бих го направил с удоволствие, ако  е  в съответствие със нормативните документи,но подобна разпоредба  липсва в Наредбата за осъществяване на правото за достъп до медицинска помощ (обн. ДВ бр. 45 от 02.06.2006) и  в Закона за здравното осигуряване."

За въпроси, свързани с неявяването на пациентите за имунизация е становището на д-р Петко Желязков

ССЛБ за имунизациите

(.doc, 53.5 KB)

< Назад