Протоколи от преговорите с НЗОК - част ПИМП

29.11.2011

Досега проведените преговори касаят само текстовата част на НРД. На 2.12.2011 г. продължават преговорите по останалите неуточнени и отложени текстове в НРД.

 

Не са разглеждани в работните групи приложенията към НРД, касаещи работата на ОПЛ и взаимодействието със специализираната медицинска помощ. Причина за това са подготвяните промени в наредби 39, 40, 4, Наредбата за достъпа до медицинска помощ, за които сме дали предложения до МЗ. На този етап е публикуван само проект за промяна на Наредба 40. Договарянето на приложенията към НРД е отложено до публикуването на промените в наредбите.

 

При разглеждане на протоколите от проведените преговори в част СИМП отново се забелязва некоректното отношение на групата за СИМП и непридържането към постигнатите договорености, отразени в съвместния протокол от срещата на групите ПИМП и СИМП.

Протокол - 15.11.2011 г.

(.doc, 62.5 KB)

Протокол - 16.11.2011

(.doc, 73.5 KB)

Протокол - работен вариант на НРД от 22.11.2011

(.doc, 133 KB)

Предложения на групата за ПИМП за цени и обеми на дейностите - 2012 г.

(.xls, 33 KB)

< Назад