Проект за бюджет 2009 за ПИМП

18.07.2008

През последните години състоянието на ПИМП постоянно се влошава. Основни причини за това са недостатъчните финансови средства и липсата на промени в нормативната уредба и правилата за работа,залегнали в НРД и решенията на УС на НЗОК.

 

Изявленията на представители на различни политически партии и други институции, включително и министъра на здравеопазването, че в ПИМП няма съществени проблеми и възнагражденията са добри не отговарят на обективната действителност.

 

Налице са реални измерители на състоянието на ПИМП, които показват тенденция за рязко влошаване и превръщането на този вид „най-достъпна за хората медицинска услуга” в нежелано поле за работа. Те са:

 

  1. - През последните години броят на ОПЛ намаля с 1000 души.
  2. - Много практики затвориха врати не само в неатрактивните райони, но и в градовете.
  3. - ОПЛ се пренасочват към СИМП, БП, фармацевтични фирми, работа в чужбина.
  4. - Няма или са единични случай колеги от СИМП и БП да започнат работа като ОПЛ.
  5. - Няма закрити лечебни заведения за болнична помощ и ДКЦ. Напротив-откриват се нови.
  6. - Значителен брой ОПЛ в пенсионна възраст. Средна възраст на ОПЛ- 45г.
  7. - Средна брутна стойност на регистриран преглед в ПИМП (независимо от вида му) през последните няколко години, до 2007 включително, варира от 2.50лв. до 3.80лв.
  8. - За периода 2003 – 2008 ръстът на бюджета в ПИМП е общо 22 %, при ръст на инфлацията за същия период над 50,2 %.
  9. - Бюджет за ПИМП като % от бюджета на НЗОК за 2007г.- 7,476% и за 2008г.- 7,460%
  10.  

На фона на тези обстоятелства в последните месеци се провежда здравна политика, която още повече влошава състоянието на ПИМП- Приемане на закон за училищните лекари, Приемане на поправка в ЗЗО за намаляване размера на потребителската такса за мъже над 63 и жени над 60г. с несигурен механизъм за компенсация, решение за премахване изцяло на потребителската такса от 01.01.2009г.

Проектобюджет 2009 г.

(.doc, 270 KB)

< Назад