Проблем с обучението по ОМ в Плевен

24.10.2011

За Плевенска област 82 колеги, зачислени и провеждащи в момента стаж „тематично обучение" и „пилотна практика" по ОМ, които са заплатили обучението,  биват уведомявани, че обучението се прекратява, защото на територията на Плевенска област има само „Лицензирани обучителни практики” и няма „Акредитирани” такива. Седем колеги, които са завършили пълния курс на обучение  не са допуснати до изпит през м. декември 2011 г., защото тематичното обучение и пилотната практика са изкарали в „Лицензирани обучителни практики”. Това обучение е заплатено, но няма да им се признае.

 

 

 

Д-р Петя Дакова за проблема с обучението по ОМ в Плевен

(.doc, 32 KB)

< Назад