Презентация на НСОПЛБ за постигнатото при преговорите с НЗОК и МЗ през 2008 г.

12.12.2008

Презентация, подготвена от преговарящия екип на НСОПЛБ с НЗОК и МЗ през 2008 година и представена пред ОПЛ в страната за постигнатите резултати от единствените досега преговори, при които НСОПЛБ самостоятелно договаряше с институциите исканите от ОПЛ промени в условията на работа. 2008 година е най-успешната преговорна година за НСОПЛБ с най-много постигнати цели в преговорния процес.

Преговори 2008 - резултати (края на 2008 г.)

(.pdf, 2.91 MB)

Резултати от преговорите през 2008 година в действие (2009 г.)

(.pdf, 2.02 MB)

< Назад