Препоръки за здравните власти за управление на контактни на COVID-19 лица, включително здравни работници в ЕС

05.03.2020

Поради бързо развиващата се епидемична ситуаци, свързана с разпространението на COVID-19 е необходимо държавите членки да преразгледат не само управлението на случаи, но и подходът на здравните власти спрямо хората, които са били в контакт с новооткрити случаи – контактни лица.

 

Документът предоставя насоки на здравните власти в ЕС/ЕИП относно управлението на лица, вкл. и здравни работници, които са били в контакт със случаи на COVID-19.

 

Целия документ можете да прочетете тук!

< Назад