Преговарящите лекари получиха от НЗОК проекта за НРД 2012

16.12.2011

На 15.12.2011 г. след обяд  получихме проекта за НРД 2012 от НЗОК.

 

На 16.12.2011 г. се състоя среща с представители на Надзорния съвет и НЗОК за окончателно обсъждане на текстовете на НРД. Срещата започна със закъснение, т.к. представителите на Надзорния съвет се оказаха неинформирани за същата. По тази причина беше кратка и не позволи подробно и аргументирано обсъждане на проблемните моменти. Реално представителите на лекарите бяха информирани за решенията на Надзорния съвет от 14.12.2011 г. Разгледани и приети бяха допуснатите пропуски в текстовете на НРД, договорени по време на предишните срещи.  За приложенията бяхме уведомени за решенията на НС на НЗОК, като всички приложения за ПИМП бяха представени в рамките на 5 минути. Време и желание за дискусия от страна на НЗОК по приложенията нямаше. От предложенията за цени и обеми бяха дискутирани единствено цените на кардиологичните пътеки, които по решение на НС на НЗОК бяха с увеличени обеми и  намалени цени в сравнение с предварително договорените.

 

 

НРД - договорени текстове

(.doc, 488 KB)

Приложение 3 - първични медицински документи

(.doc, 1.84 MB)

Приложение 4 - документи за оказана мед. помощ на чужденци

(.doc, 138.5 KB)

Приложение 9 - диспансеризация в ПИМП

(.xls, 73.5 KB)

Приложение 10 - изисквания за договор - ПИМП

(.doc, 280 KB)

Приложение 11 - Изисквания за договор СИМП

(.doc, 1.22 MB)

Приложение 12 - Освободени от такса

(.doc, 152.5 KB)

Приложение 13 - профилактика в ПИМП

(.doc, 303.5 KB)

Приложение 14 - диспансеризация в СИМП

(.xls, 441.5 KB)

Приложение 15 - профилактика в СИМП

(.doc, 117 KB)

Промени в НРД и приложенията - 16.12.2011

(.doc, 46 KB)

Цени и обеми в ПИМП за 2012 г.

(.doc, 44.5 KB)

< Назад