Предоставяне на обратна информация на груповите практики за ПИМП

19.06.2018

Уважаеми колеги,

Към настоящия момент НЗОК има възможност да предоставя обратна информация на груповите практики за ПИМП, която включва: разпределение на ЗОЛ по възрастови групи и брой диспансерни прегледи на ЗОЛ с едно, две или повече заболявания за всеки лекар от груповата практика, и съответно на групови практики за СИМП, МЦ и ДКЦ - брой диспансерни (първични и вторични) прегледи, като информацията ще бъде публикувана в срок от 25-то число на месеца, следващ отчетния.

 

Цялото писмо от БЛС до НЗОК можете да видите тук!

< Назад