Предложения за промяна в Наредба 1 за специализацията по Обща медицина

13.10.2017

Развитието на първичната медицинска помощ е изведено в Националната здравна стратегия 2020 като приоритетна политика, насочена към изграждане и управление на справедлива, устойчива и ефективна здравна система, ориентирана към качество и резултати.

 

Всички предложения, направени от Националния консултант по Обща медицина - доц. д-р Любомир Киров, дм може да видите в прикачения файл.

 

Предложения за промяна в Наредба 1 за специализацията по Обща медицина

(.pdf, 1.25 MB)

< Назад