ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В МЕТОДИКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРАКТИКИ С НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ НА РАБОТА

02.02.2017
Уважаеми колеги,
 

Нашите предложения и мотиви за промени в Методиката за определяне на месечното заплащане за работа в населени места – център на практики с неблагоприятни условия за работа на изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) ще откриете в приложените документи.

Писмо до БЛС

(.pdf, 498.99 KB)

Приложение 1 Проект за методика

(.pdf, 472.56 KB)

Приложение 2 Сравнителна таблица НСОПЛБ - БЛС

(.pdf, 127.24 KB)

Приложение 3 Сравнителна таблица по Чл. 4, ап. 2

(.pdf, 187.98 KB)

< Назад