Предложения за промени в нормативната уредба

12.07.2008

Презентация на НСОПЛБ за желаните промени в нормативната уредба на дейността на ОПЛ - Национален рамков  договор, промени в съдържанието на профилактичния преглед и правилата за диспансеризация на пациентите с хронични заболявания, промени в изписването на медикаментите, промени в обмена на информация между ОПЛ и НЗОК, ТЕЛК, 24-часово "разположение", потребителска такса.

Промени в правилата за работа - 2008 г.

(.pdf, 4.52 MB)

< Назад