Предложения на НСОПЛБ за НРД 2013 г.

07.08.2012

Предложенията на НСОПЛБ във връзка с преговорите за Национален рамков договор 2013 г. са свързани с промени в НРД и приложенията към него, в някои наредби на Министерството на здравеопазването и някои закони.

 

Подробната разработка на екипа на сдружението е подкрепена с две приложения: Приложение 1 „Проект на Методика за заплащане за работа в неблагоприятни населени места“ и Приложение 2 „Проект за промяна в приложението към НРД, касаещо диспансерното наблюдение на хронично болните в ПИМП“.

 

С трите документа можете да се запознаете в приложените файлове.

Предложения на НСОПЛБ за НРД 2013

(.doc, 145.5 KB)

Приложение 1 Методика на заплащане за работа в неблагоприятни условия

(.doc, 123 KB)

Приложение 2 Диспансерно наблюдение на хронично болни в ПИМП

(.xls, 126 KB)

< Назад