ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА НСОПЛБ ЗА НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПРАКТИКИ

10.01.2024

Уважаеми колеги,

Представяме Ви предложения на НСОПЛБ на Методика за финансиране осигуряване на медицински персонал в лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ, които извършват медицински дейности в отдалечени, труднодостъпни райони или единствени изпълняват съответната дейност в общината.

Пълния текст на писмото можете да видите тук!

< Назад