Предложение на НСОПЛБ относно актуализация на остойностяването на поставяне на препоръчителни ваксини по Национални програми

08.02.2024

Националните програми за ваксинопрофилактика на различни заболявания чрез прилагане на препоръчителни ваксини са установен и подходящ начин за превенция и подобряване на общественото здраве в България. Те са с различна давност (някои стартираха преди повече от 10 години), както и различна успеваемост в постигането на желания ваксинационен обхват, причините за което са многофакторни.

 

Но една от тях, която е важна за нас като основни изпълнители на програмите, е заплащането на поставяне на ваксина по национални програми, чиято стойност в размер на 4.00 лв. (четири лева) и въпреки многократното ни настояване не е променяно през посочения дълъг срок.

 

Това е нашето основание, за пореден път да поискаме промяна в заплащането, което получава общопрактикуващият лекар за прилагане на ваксина по Национални програми. Настояваме, то да бъде еднакво с определеното в НРД за поставяне на задължителни ваксини и да се актуализира ежегодно при промяна в стойността по НРД.

 

Надяваме се, предложението ни да бъде прието и да се въведат необходимите корекции в най-кратък срок.

 

Официаалното писмо можете да видите тук!

< Назад